Zhodnocení akce „Pojď hrát hokej“ konané dne 23.11.2022 v Českém Krumlově

Ve středu 23.11.2022 se na zimním stadionu v Českém Krumlově konala od 16:00 hodin akce „Pojď hrát hokej“ v rámci „Týdne hokeje“, který probíhá v celé České republice. Akce se již několik let koná vždy dvakrát během sezóny ve spolupráci s Českým hokejem a také díky finanční podpoře privátních subjektů.

Poctivá kampaň

Na akci jsme obdrželi propagační a reklamní materiály, včetně dárků pro účastníky. V týdnech před 23.11.2022 proběhla kampaň na sociálních sítích – Instagram, Facebook. Dále na webu Českého Hokeje, webu klubu HC Slavoj Český Krumlov a webových stránkách pojdhrathokej.cz. Tato kampaň byla podpořena naší lokální propagací ve školách, školkách, na reklamních plakátovacích plochách, u partnera spol. Kaufland a formou oznámení i v celoplošném rádiu Kiss.

Srovnání s předešlými roky

Akce byla v místě konání připravena tak, jako v minulých letech, a to s předepsanou reklamní podporou a označením. Zároveň byl zajištěn dostatečný počet trenérů, organizátorů a pomocníků pro kvalitní průběh akce.

V letech 2017–2019 byl počet účastníků na této akci až trojnásobně větší než v posledním roce. V prvních letech této akce proběhl až skoro „boom“ v podobě zájmu rodičů a dětí o hokej. Období let 2020-2021 bylo ovlivněno probíhající pandemií Covidu se všemi jejími důsledky. Bohužel i rok 2022 není díky událostem a nejistotě příznivý pro širší zájem o hokej ze strany rodičů. Nejen u našeho klubu je to odrazem nejistoty, zda bude zimní stadion provozován, či nikoliv po skončení různých fixačních období na nákup energií a podobně. Během posledních let u nás naopak vidíme nárůst členské základny u sportů jako je například karate. V Českém Krumlově vzrostl nejen počet členů těchto oddílů, ale i samotný počet oddílů až čtyřnásobně. Ve středu 23.11.2022 se tak na akci dostavilo pouhých 11 dětí, a to většinou z řad sourozenců, nebo příbuzných, kteří již hokej hrají.

Foto: Účast nebyla nijak valná i přesto akce proběhla tak, jak měla

Zájem o hokej na ústupu

Těžko ihned po akci soudit z jakých konkrétních příčin se tak stalo, neboť propagace ze strany klubu byla stejná, možná i větší než dříve. V Českém Krumlově probíhá na začátku září v posledních 2 letech akce s názvem kroužkobranní, které se jako klub také účastníme. Během této akce můžeme sledovat rozšiřující se paletu zájmových a sportovních oddílů v Českém Krumlově a zároveň i celkový úbytek dětí.

Akce u nás proběhla standardně. Děti si s trenéry na ledě zahrály různé hry, pozdravit je přišel i nejstarší aktivní trenér v Českém Krumlově 91letý pan Šafránek. Rodiče obdrželi podrobné informace o hokeji jako vhodném sportu pro jejich potomky, o klubu HC Slavoj Český Krumlov a celkové organizaci tréninků a aktivit klubu.

Objektivní zhodnocení akce

V rámci zhodnocení bych rád uvedl poděkování za zjednodušení registrace nových hráčů a hráček online formou. Zároveň bych však chtěl upozornit na fakt, že většina oddílů, které se akce účastní, je vedena dobrovolníky. Tito činnost v oddílech provádí vedle svého běžného občanského zaměstnání. Na výstupy z akce a následnou administrativu bychom potřebovali trochu více času než rána druhého dne. Zároveň si myslím, že kampaň (televize, rádio, billboardy atd.) celoplošného charakteru by mohla být trochu více masivnější, aby tak byly podpořeny konkrétní mikroregionální kampaně.