Průměrné náklady na trénink a utkání mládežnického družstva

Dnešní článek slouží k osvětě pro rodiče a členy spolku HC Slavoj Český Krumlov, z.s. Zejména z důvodu množících se dotazů považujeme za účelné představit výši nákladů spolku na fungování mládežnických celků, srovnat je s výší příspěvků k placení a také dalšími důležitými okolnostmi.

Celkové náklady za tréninky a zápasy

Na příkladě starších žáků si ukážeme celkové náklady na tréninky mládežnických kategorií. Za měsíc proběhne na krumlovském ledě 16 tréninků starších žáků. Celkové náklady na tyto tréninky 1 mužstva činí za měsíc cca. 45.000 Kč.

Náklady na jedno utkání

Celkové náklady na 1 utkání hrané doma činí 8.500 Kč.

Celkové náklady na 1 venkovní utkání s dopravou autobusem 18.500 Kč.

Například v žákovské lize 1 mužstvo odehraje v průměru 30 utkání za rok. K dnešnímu dni odehráli starší žáci A – 7 utkání doma, to jsou náklady ve výši 59 .500 Kč, 6 utkání s dopravou autobusem – 111.000 Kč, 1 utkání bez dopravy v Českých Budějovicích – 1.500 Kč.

Celkem tedy náklady na utkání starších žáků A byly v první fázi soutěže 172.000 Kč.

Ostatní náklady

Náklady na tréninky starších žáků A jsou k 30.11. cca 135.000 Kč.

Celkové náklady na 1 družstvo žáků jsou za 3 měsíce 307.000 Kč. Při případném počtu 15 hráčů (včetně brankářů) tak vychází náklady na jednoho hráče družstva žáků cca 20.500 Kč za 3 měsíce herní sezony.

Celá herní sezona trvá 7 měsíců. Lze odvodit průměrné náklady na jednoho hráče žákovského družstva za celou sezonu. Ty se pohybují v rozmezí od 45 do 60 tisíc za rok. Příspěvky v rozsahu 4.500 – 9.000 Kč tak tvoří maximálně 20% z celkových nákladů na jednoho hráče.

Nezapočítané náklady

Do cenotvorby nebyly započítány ostatní náklady klubu jako například údržba a provoz šaten, včetně nákladů na teplo, vodu a elektřinu, dále služby které klub využívá a hradí – např. účetnictví atd., které se pohybují v rozmezí 450 – 500 tisíc Kč za rok, a to v cenách z roku 2019. V současné době je možné cenu za energie násobit koeficientem 1,6. Zatím však nemáme přesnou kalkulaci.

Výkon činnosti bez nároku na honorář

Výkonný výbor klubu, včetně předsedy, provádí svoji činnost bez nároku na jakýkoliv honorář, tj. bezplatně. Kontrolní orgány spolku provádí svojí činnost bez nároku na jakýkoliv honorář. Organizační pracovník klubu nepobírá za svojí činnost žádnou finanční odměnu! V minimální výši jsou tak z prostředků klubu odměňováni pouze trenéři (dle zařazení), přičemž někteří i tuto částku ze své vůle nepobírají.