ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY !!!

Karel Kašák, 5.2.2020 9:59:21

15. února 2020 je poslední (2 náhradní) termín, do kdy je možné uhradit členské příspěvky za rok 2019. V případě, že člen neuhradí příspěvky do tohoto data, bude vyškrtnut z HC Slavoj Český Krumlov z.s.

Příspěvky lze hradit standardní formou na účet: 7100000261/8040

                                                                             VS: rodné číslo

Výši příspěvků hradí člen dle předpisu vydaného vždy na začátku sezony, v případě, že v předpisu není uvedena kategorie, do které člen spadá, hradí příspěvky ve stejné výši, jako předchozí sezonu (rok).

Zpět na novinky »